mts argonon

De Argonon specificaties

Argonon is ons paradepaardje. Het schip is geschikt voor het bunkeren van zeeschepen en kan twee kwaliteiten bunkerolie separaat uitleveren. De Argonon is een demoschip, dat vaart op dual fuel.

Bouwjaar 2011
Type Tanker C-2-2
Casco Dubbelwandig – Y-shape hull
Lengte 110 m
Breedte 16,20 m
Diepgang 4,95 m
Diepte 6100 ton
Volume 100% 6400 m3
Coating Mild steel
Laad & Losleidingen 2
Bunkergiek Ja (2 leidingen)
Lading verwarming Ja
Voortstuwing 2 x Catepillar Dual-Fuel
Afbouw Trico
Klasse Lloyd’s Register

techniek

Dual Fuel Technologie

Het demoschip Argonon is uitgerust met twee caterpillar motoren, die zijn aangepast voor dual-fuel. De daarvoor benodigde LNG wordt opgeslagen in een grote cryogene tank op het dek, om te voorkomen dat het ijskoude vloeibare aardgas opwarmt en verdampt. Om onder atmosferische druk vloeibaar te blijven moet het LNG minimaal -162 graden Celsius, maar omdat het LNG in de tank van de Argonon onder een druk van drie bar wordt gehouden, mag de temperatuur daar ietsjes hoger zijn: 152 tot 155 graden onder nul is voldoende.

Naast de motoren en de tank is er een systeem nodig om het extreem koude LNG te verdampen en op de juiste temperatuur te brengen voor toevoer naar de motoren. In dit systeem wordt het opgewarmde koelwater van de motor gebruikt.

Cryogene technologie

Aardgas, hetzelfde gas als waar veel mensen thuis op koken, wordt vloeibaar bij een temperatuur van -162 graden Celsius. Het wordt dan zo’n 600 keer kleiner in volume dan het vluchtige gas en kan dus economischer worden vervoerd. Op de Argonon wordt het vloeibare gas (LNG) aan dek bewaard in een cryogene tank: een dubbelwandig tank met tussen die twee wanden een vacuüm. Hierdoor is er geen verbinding meer tussen de buiten en de binnenwand en dus ook geen overdracht van warmte. Om LNG in de motor te spuiten moet het worden teruggebracht in de originele gasvorm. Hiervoor gebruiken we op de Argonon het warm geworden koelwater van de motor.

Gasstraat

Zorgt voor de injectie van 80% aardgas. De overige 20% diesel wordt via de normale weg geinjecteerd. Met deze verhouding blijft de karakterestiek van een diesel motor intakt.

Caterpillar

Het demonstratieschip Argonon is gebouwd met twee Caterpillar 3512DF motoren van Pon Power. Deze leverancier is gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van totaaloplossingen die gericht zijn op een optimale systeembeschikbaarheid tegen de laagste kosten. In het geval van de Argonon is de Caterpillar geschikt gemaakt voor dual fuel: aan de dieselmotor is een gasstraat toegevoegd.

Bunkeren

LNG is nog niet op grote schaal in Nederland verkrijgbaar en zal voor de Argonon worden aangevoerd met tankwagens. DeenShipping gaat er vanuit dat wanneer in 2016 de strengere emissie-eisen ingaan, er meer binnenvaartschepen op dual fuel zullen gaan varen en de toevoer van LNG via stations langs de Rijn zal worden geregeld. Als oplossing voor deze problematiek is Deen Shipping in gesprek met verschillende LNG leveranciers en het Havenbedrijf Rotterdam om de beschikbaarheid van tanklocaties te vergroten.

Bekijk de LNG video Bekijk de motor video

mts argonon

milieu

Op dit moment is de Argonon het schoonste binnenvaartschip in Europa. Het meest bijzondere aan de Argonon is dat dat het schip vaart op dual fuel, een mengsel van 80% LNG (vloeibaar aardgas) en 20% diesel. Dit levert significant minder uitstoot van CO2 en NOx op en reduceert de uitstoot van fijnstof zelfs tot nul! De Argonon is het eerste binnenvaartschip in Europa dat op dual fuel vaart. Het mengsel is niet alleen veel beter voor het milieu, het is ook voordeliger dan diesel en kan dus op den duur een flinke besparing opleveren.

Minder smeerolie verbuik

Verversing bij een Cat. diesel motor is na ca. 2000 uur. Bij een dual-fuel Cat. zal de standtijd van de smeerolie significant langer zijn omdat er veel minder koolstof in de smeerolie terecht komt.

Brandstofconversie

De olie voorraden op de wereld dreigen langzaam op te raken. Gas daarentegen is nog honderden jaren voorradig.

Emissie

Reductie van de emissie van vervuilende stoffen naar de lucht

Geluidsreductie

Reductie van het geluid door scheepsmotoren door het verdwijnen van de ’dieselklop’ en door minder harde explosies in de cilinders

Co2 Reductie

Het levert significant minder uitstoot van CO2 en NOx op en reduceert de uitstoot van fijnstof zelfs tot bijna nul!

mts argonon

Toepasbaarheid

Vloeibaar aardgas (LNG) wordt in verschillende studies aangehaald als de brandstof van de nabije toekomst. De wereldvoorraden van aardgas zijn aanzienlijk groter dan de voorraden olie. LNG wordt hiermee dan ook gezien als een uitstekende transitiebrandstof naar de energiedragers van de toekomst zoals waterstof en uit biomassa geproduceerde LNG (Bio-LNG). Een ander voordeel van deze brandstof is dat bij de verbranding hiervan nagenoeg geen schadelijke emissies voor de gezondheid vrij komen, zoals NOx en PM(roet) deeltjes.

Bovendien is de CO2 uitstoot per energie-inhoud lager ten opzichte van bijvoorbeeld gasolie. Een enorm voordeel is dat deze technologie als upgrade kan worden toegevoegd aan een bestaande motor. Een binnenvaartmotor kan wel tot 35 jaar meegaan en een relatief nieuwe motor hoeft dus niet te worden vervangen. Daarnaast stelt deze technologie de gebruiker ook in staat om op zowel LNG als ook ‘gewone’ fossiele gasolie te varen. Bij gebrek aan beschikbaarheid komt de bedrijfsvoering dus niet in gevaar. Deen Shipping ziet dual fuel dan ook als de toekomst!

Eisen

De gehele installatie staat onder supervisie van Lloyds Register, Inspectie Verkeer en Waterstaat, ADN en CCR. Die allen een inbreng hebben in het traject.

Regelgeving

Om op dual fuel te gaan varen zal de regelgeving voor de binnenvaart moeten worden veranderd: op dit moment ligt in de regelgeving vastgelegd dat de brandstof die gebruikt wordt voor het voorstuwen van een binnenschip, geen lager vlampunt mag hebben dan 55 graden – en dat heeft alleen diesel. Deen Shipping is in overleg met de betreffende instanties. Voor de Argonon wordt een uitzondering gemaakt: het schip zal op dual fuel mogen gaan varen.

Veiligheid

Voor het varen met een LNG cryogene tank aanboord moet het schip aan zeer strenge veiligheidseisen voldoen.De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) en Lloyds Register hebben en risico analyse uitgevoerd die zal leiden tot een zogenaamd ‘gelijkwaardigheidcertificaat’.

Installeerbaar

Voor het varen op dual fuel is een upgrade van de huidige dieselmotor genoeg. Een relatief nieuwe motor – die wel 35 jaar kan meegaan – hoeft dus niet vervangen te worden. Door het toevoegen van een gasstraat aan de dieselmotor en het upgraden van de motormanagement systeem is elke bestaande high en medium speed motor geschikt voor de dual fuel technologie. Op deze manier kan de bestaande vloot in de binnenvaart gereed worden gemaakt voor de huidige en de toekomstige emissienormen.

Uw Voordeel

Met de inzet van de dual fuel technologie kan een emissiereductie van minimaal 20% CO2, NOx en fijnstof worden gerealiseerd in combinatie met een potentiële kostenbesparing van enkele euro’s per kilometer.

mts argonon

vaarweg maken

Vanaf 2000 is de CCR de regels gefaseerd aan het aangescherpen voor wat betreft de uitstoot beperking van de binnenvaartschepen. Door de huidige dieselmotoren te verfijnen, kan men hieraan. Wanneer in 2016 CCR4, de laatste fase, in zal gaan is dit niet meer toereikend. Vanaf dat moment zullen alle nieuwe motoren aan zeer strenge uitstootnormen moeten voldoen. Een roetfilter en katalysator, zoals bij auto`s en vrachtwagens, is voor de binnenvaart niet de oplossing. Hiervoor zou de roetfilter en katalysator even groot maar ook even duur als de motor uitvallen.